Xarxa Laboral del Gòtic

La Xarxa Laboral del Gòtic és una aliança pública i social d’entitats, serveis i equipaments del barri que té com a missió principal facilitar la inserció sociolaboral de les persones en situació de vulnerabilitat mitjançant la posada en comú i l’optimització dels recursos, serveis i programes de què cadascun d’aquests agents aliats disposa.

Àmbits d'actuació

Amb les seves especificitats, les entitats membres de la Xarxa ofereixen en el seu conjunt una atenció integral de les necessitats de les persones ateses en situació de vulnerabilitat. Considerant les particularitats de cada persona les entitats proposen itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral que inclouen diferents programes i serveis d’orientació, assessorament, formació, acollida, pràctiques i inserció.

 


 

Xarxalaboral

Assessorament i orientació sociolaboral

 • Orientació laboral, elaboració de currículum vitae i acompanyament de recerca de feina.
 • Assessorament a emprenedors i per a l’autoocupació.
 • Tramitació de recursos i prestacions socials.
 • Orientació per als joves sobre formació, treball, estudis, lleure, salut, dinàmiques familiars.
 • Acollida i acompanyament per a les persones immigrades.
 • Recursos laborals i de dia per a persones amb diversitat funcional.
 • Servei d’Orientació Laboral Especialitzat (SOLE) de l’àmbit de la salut mental.

Formació

 • Formació ocupacional en diversos sectors (de l’hostaleria, la restauració, la neteja industrial, el lleure, l’artesania, l’horticultura, el teatre, les manualitats, l’electricitat, la fontaneria, entre d'altres).
 • Alfabetització d'idiomes (català, castellà i anglès bàsics).
 • Competències bàsiques i desenvolupament personal.
 • Formació digital en TIC.
 • Formació, assessorament i suport per a professionals vinculats a l’àmbit de la inserció laboral en matèria de salut mental.
Xarxa_2
Xarxa_3

Acollida, habitatge i salut

 • Centres i pisos residencials temporals per a dones joves en situació d’alta vulnerabilitat, per a joves immigrants sense ingressos i sense vincles familiars al país i per a altres persones  que es troben en processos d’inserció social.
 • Suport als processos d’emancipació de persones que han viscut en algun recurs residencial i volen viure de manera autònoma.
 • Consultori d’odontologia per a pacients amb risc d’exclusió social i sense possibilitats econòmiques.
 • Serveis per a la rehabilitació en cas de malalties mentals cròniques, a través de la recuperació funcional, la reinserció comunitària i el suport a les famílies.

Inserció

 • Borsa de treball pròpia de la Xarxa i a més a més d’altres programes com Incorpora (CaixaBanc) i Programa Làbora (Ajuntament de Barcelona).
 • Empresa de serveis, qualificada com a centre especial de treball, que ofereix llocs de treball a persones en risc d’exclusió social i amb discapacitat reconeguda (indústria, manteniment i serveis, sector agrosocial, sector avícola).
 • Elaboració de projectes personalitzats d’inserció laboral realista i ajustats a les necessitats i interessos dels joves.
xarxa_4
xarxa_5

Serveis i Recursos en relació a les Empreses

 • Intermediació laboral.
 • Assessorament.
 • Seguiment i suport.
 • Formació a mida.
 • Desenvolupament de polítiques de responsabilitat social corporativa (RSC).

 

districte_ciutat_vella_xweb_0
PdB_2018_Logotip+BCN+RG_00_H_NEG_CMYK_AAFF
LOGO ammfeina
descarga
logo color 14
Logo acollida-i-esperanca
AG-logoCOLOR
fundacion_benallar
aprenduJunts
Logo_caritas10
LOGO_extern_COLOR_hi Labora
FECastV
LOGO-INCORPORA