AMMFEINA Salut Mental Catalunya

Missió


 

AMMFEINA Salut Mental Catalunya és una associació sense ànim de lucre que des del 2005 agrupa i representa les entitats d'iniciativa social de l'àmbit català, que promouen la inclusió i la no exclusió laboral de les persones amb un problema de la salut mental.

La seva missió última és promoure el dret al treball en igualtat d'oportunitats per a  les persones amb un problema de salut mental, incentivant l'accés al mercat de treball, però també el manteniment de la feina i la promoció.

 

Serveis oferts


  • Orientació i assessorament laboral a través del Servei d’Orientació Laboral Especialitzat (SOLE).
  • Derivació a programes, recursos o serveis de l’àmbit de la salut mental.
  • Formació, assessorament i suport a professionals vinculats a l’àmbit de la inserció laboral en matèria de salut mental.

Perfil de la població atesa

Persones amb algun tipus de discapacitat mental i persones amb diagnòstic de salut mental i sense certificat administratiu de discapacitat. • Sexe: tots • Edats: totes