Fundació Benallar

Missió


La Fundació Benallar és una entitat privada eminentment voluntària. Són més de 40 els voluntaris que hi participen i bona part d’ells ho fan des dels seus inicis ara fa 15 anys. La seva missió és promoure la convivència en igualtat entre els nous ciutadans i la societat d'acollida, perquè junts puguem construir una nova realitat intercultural i fraterna, que porti a l’enriquiment mutu i a la sensibilització del nostre entorn i de la nostra societat.

Els objectius de l’entitat són els següents:

  1. Crear un espai d'acollida i acompanyament per a les persones immigrades.
  2. Facilitar l'accés de les persones immigrades a un habitatge digne i proposar-los intervencions orientades a la seva plena integració.
  3. Sensibilitzar la societat sobre la realitat que viuen les persones immigrades i denunciar les injustícies.

 

Serveis Oferts


  • Pisos d’acollida per a joves sense ingressos: 2 pisos. 1 totalment tutelat, un altre de semi-independència, per a joves immigrants sense habitatge ni feina i sense vincles familiars al país. Se’n fa un acompanyament social i laboral personalitzat.
  • Cursos de català i castellà.
  • Tallers prelaborals d’artesania i horticultura per aprendre les tècniques bàsiques en aquestes especialitats. Es fa un acompanyament d’inserció social. Els usuaris reben una beca d’estudis per fer aquests tallers i per atendre les despeses de les necessitats més bàsiques.
  • Programa d’acollida a refugiats. Ofereix habitatge i acompanyament en la integració social i laboral de refugiats, en el marc del Programa Nausica de l’Ajuntament (un recurs pont temporal, entre el programa estatal i els serveis socials de la ciutat).

Perfil de població atesa

Sexe: tots. Edats: totes Immigrants sense permís residència i sense permís de treball · Altres: joves immigrants sense habitatge ni treball i sense vincles familiars.