Associació Gabella

Missió


L’Associació Gabella intervé principalment a través de tres projectes socials al barri Gòtic de Barcelona. El Centre Obert Compartir i el Club de Futbol sala Compartir són dos dels projectes consolidats, gestionats per l’Associació. També ha gestionat el projecte d’inserció laboral Enter i ha organitzat algun curs de formació en l’àmbit de la restauració i ha atès joves de manera individual.
Amb el que seria el tercer projecte, Enter Compartir, vol agrupar aquests programes d’inserció, de formació i d’acompanyament i donar-li un  abast més ampli i coordinat. L’Associació Gabella gestionarà doncs tres projectes que responen als objectius escrits en els seus estatuts al servei dels infants i joves més desfavorits del Ciutat Vella, i en concret del barri Gòtic.
Enter Compartir és un servei d’ informació, acompanyament, formació,  inserció i acollida per a joves en el seu procés de trànsit cap a la vida adulta. L’objectiu principal del projecte Enter Compartir  és la integració/inclusió dels joves en situació de risc i/o vulnerabilitat a la xarxa social normalitzada.

Els objectius del projecte són:

 • Iniciar processos de reflexió personal sobre la realitat i els interessos del jove atès fent-lo protagonista del seu itinerari vital.
 • Informar, assessorar, acompanyar i orientar de manera personalitzada a joves en situació d’exclusió social en el seu procés de trànsit cap a la vida adulta i autònoma.
 • Desenvolupar itineraris personals d’orientació i d’inserció laboral que provoquin la millora de competències personals, professionals i tècniques que afavoreixin l’ocupabilitat.
 • Organitzar una formació bàsica i professionalitzadora i cursos grupals teoricopràctics que afavoreixin l’ entrada al món laboral.

Serveis oferts


PROJECTE ENTER

 • Informació i assessorament.
 • Informació i orientació sobre formació, treball, estudis, lleure, salut, dinàmiques familiars.
 • Vinculació dels joves amb d’altres entitats i recursos formatius, laborals i de lleure.
 • Orientació en temes mèdics, tant a nivell físic com mental.
 • Orientació els joves en situació irregular sobre gestions i tràmits per tal d’estabilitzar la seva situació legal al país.

 

Formació:

 •  Principalment s’organitzen les següents formacions: cursos prelaborals d'ajudant de cuina i de cambrers, alfabetització castellana, alfabetització digital i formació de monitors.

Inserció laboral

 • Construir un projecte personalitzat d’inserció laboral realista i ajustat a les necessitats i interessos de la persona.
 • Pactar amb cada usuari uns compromisos graduals i mesurables que possibilitin el procés d’inserció laboral.
 • Construir relacions estables i continuades entre el projecte i les empreses.

Perfil de la població atesa

El projecte està destinat a adolescents i joves de 16 a 30 anys, prioritàriament, a aquells que es troben en alguna situació de necessitat en el seu àmbit familiar o personal que els suposa una situació de risc, però que tenen la possibilitat de canviar aquesta situació sense haver de sortir del seu propi entorn.