Servei de Promoció i suport de i’IMD a Ciutat Vella

Missió


Els tècnics del Servei de Promoció i Suport de l'IMD als districtes tenen la missió d’aplicar a nivell de districte les línies de treball aprovades per l’IMD, a més de col·laborar amb els tècnics del districte i de portar a terme amb ells els projectes d’accessibilitat generats des del districte mateix, en aquest cas el de Ciutat Vella i treballar per la participació i inclusió de les persones amb discapacitat en tots els serveis i productes del districte, fent-ho de forma transversal. Entre les línies principals de treball hi ha la de promoure el teixit associatiu i donar-li suport i la de fomentar la intervenció de les entitats amb persones discapacitat en els canals de participació de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Serveis oferts


L’àmbit laboral es treballa a l’IMD des del servei especialitzat d’assessorament laboral (EAL).

Des del Pis podem facilitar:
1. Coordinació amb l’EAL per treballar la inserció al mercat laboral ordinari de persones amb diversitat funcional que compleixin els requisits necessaris, i assessorament laboral en qualsevol situació al voltant de la diversitat funcional.
2. Informació i/o assessorament amb relació als recursos laborals i els de dia per a persones amb diversitat funcional, i també les vies d’accés a aquest recursos.
3. Informació sobre les mesures aplicades a la comunicació per garantir una bona atenció a les persones amb diversitat funcional.
4. Transmissió a l’IMD de les dificultats detectades en l’orientació/inserció laboral de les persones amb diversitat funcional, així com de les possibles millores que es detectin a la xarxa.

Perfil de la població atesa

Sexe: tots  · Edats: majors de 65 any · Persones amb discapacitats: població del Barri Gòtic.