Centre de Serveis Socials del Gòtic

Missió


Els seus serveis d’atenció social (SBAS) estan formats per uns equips pluridisciplinaris de professionals, els equips bàsics d’atenció social (EBAS), que tenen com a objectiu promoure els mecanismes de prevenció i intervenció en persones i famílies o grups socials, especialment si es troben en situació de vulnerabilitat, de risc o d’exclusió social.

Els SBAS són el primer nivell d’atenció social del sistema de serveis socials públic i  asseguren la màxima proximitat a l’usuari.
Constitueixen, doncs, la porta d’entrada preferent al sistema, i són el garant del contínuum assistencial a les persones usuàries.

 

Serveis oferts


Informació, orientació i assessorament; atenció i suport a persones i famílies en situació de necessitat i/o risc d'exclusió social; tramitació de recursos i prestacions socials, Programa individual d’atenció PIA per a l’atenció a persones en situació de dependència; derivació als serveis socials especialitzats i altres serveis de benestar; col·laboració amb entitats i associacions del barri per donar suport a la inclusió.

 

Perfil de la població atesa

Sexe: tots Edats: totes Immigrants sense permís de Residència i sense permís de treball · Persones amb discapacitats: Població del Barri Gòtic