Parc Sanitari Sant Joan de Déu/ Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)

Missió


El CSMA és un equip multidisciplinari situat a la comunitat, que tracta ambulatòriament les persones més grans de 18 anys que presenten algun trastorn mental.

Té cura de la continuïtat de l'atenció i del suport a les famílies i a la comunitat, i participa en les estratègies de rehabilitació i reinserció. Prioritza el suport als professionals d'assistència primària (sanitària i social), l'atenció a les persones amb trastorns greus i la coordinació amb el conjunt del circuit.

Serveis oferts


És un servei que treballa per a la rehabilitació de les conseqüències de les malalties mentals cròniques.
Es tracta d'un servei que vetlla per la rehabilitació de les malalties mentals cròniques, a través de la recuperació funcional, reinserció comunitària i suport a les famílies.
Els usuaris del servei són persones amb un trastorn mental greu en diferents moments de la seva evolució, que es troben compensats clínicament i que presenten dificultats diverses en el seu funcionament social i necessiten participar en un procés de rehabilitació activa que els ajudi a reintegrar-se en la comunitat.

Perfil de la població atesa

Sexe: tots Edats: majors de 18 anys i fins als 65 anys derivats del CSMA Citat Vella · Immigrants sense permís de treball · Persones amb algun tipus de discapacitat: salut Mental.