Fundació Acollida i Esperança: Pis ITACA/Programa Lábora

Missió


La missió de la Fundació és promoure espais d’acollida per a persones en situació d’exclusió social, prioritzant les persones amb VIH/Sida i amb la finalitat d’acompanyar-les i donar-los oportunitats de canvi, tant pel que fa a la millora de la seva qualitat de vida com a la seva promoció com a persones. El nostre mètode de treball es basa en l’acompanyament socioeducatiu i en la promoció integral a partir d’una visió centrada en la persona; de foment d’un suport afectiu que fa possible relacions de confiança, afecte i comunicació que acaben afavorint l’autoestima i el creixement personal; de promoció i qualitat dels serveis oferts per aconseguir la millor qualitat de vida possible, i, finalment, tenint sempre en compte les xarxes de l’entorn social, sanitari i administratiu.

 

Serveis Oferts


ITACA

Pis d’inclusió per a persones en situació d’exclusió social que estan en procés de canvi cercant la seva pròpia autonomia. Situat al districte de Ciutat Vella amb capacitat per a 8 homes i l’atenció és continuada les 24 hores del dia.

L'efecte transformador del pis és l'evolució positiva de les persones acollides no només respecte a la salut, sinó també a nivell convivencial i de motivació vital. En una primera fase la intervenció socioeducativa es centra en la resolució dels problemes que comporta la situació d’urgència de la persona que entra al pis: alimentació, habitatge, afecte, seguretat... Un cop consolidada aquesta primera fase i creat el vincle necessari amb l’usuari, la intervenció passa a centrar-se en la persona i totes les seves dimensions, amb l’objectiu d’aconseguir la inclusió social i laboral, alhora que possibilita un espai de participació ciutadana.

PROGRAMA LÀBORA-MANSOL PROJECTES
Acompanya persones en situació i/o risc d'esclusió social a la seva inserció sociolaboral.
Aquest programa esta adreçat a persones aturades, vinculades als Centres de Serveis Socials que resideixen a Barcelona i busquen feina.

Beneficis globals del Programa Làbora
Persones

 • Ofereix un servei d'assessorament i acompanyament personalitzat cap a l'ocupació.
 • Facilita l'accés al mercat laboral a través d'un itinerari personalitzat: orientació, formació, millora competencial i intermediació en els processos de selecció i inserció.
 • Proporciona una bossa d'ofertes laborals reservades.

Empreses i entitats

 • Acompanya en la definició de perfils professionals i disseny d'ofertes en clau de competències.
 • Permet publicar les ofertes laborals i garanteix el seu encaix competencial amb la candidatura ideal.
 • Ofereix l'assessorament a l'empresa en el procés de selecció i en el període inicial de la contractació.

ALTRES SERVEIS

 • Centre d'Acollida Can Banús (Badalona).
 • Centre d'Acollida Convent dels Franciscans (La Bisbal d'Empordà).
 • Servei d'Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA).
 • Servei d'Odontològic (SOPS- Badalona).
 • Centre Especial de Treball MANSOL Projectes (projectes industrials, manteniment i serveis, agrosocial, avícola i inserció sociolaboral amb els programes INCORPORA (Obra social la Caixa) i LÀBORA (Ajuntament de Barcelona).

Perfil de la població atesa

Sexe: indiferent. Edats: majors de 18 i menors de 65 anys. Persones amb algun tipus de discapacitat: físiques. Altres: atenem a persones afectades del VIH/SIDA en situació d’exclusió social.