xarxaLaboral4

“L’RS és un model innovador de gestió de les empreses i organitzacions basat en criteris responsables en els àmbits econòmic, social i ambiental, que s’orienta a incrementar la seva competitivitat i fomentar el seu desenvolupament sostenible, alhora que contribueix a construir una societat millor”

Imagen 1

INCLUSIÓ SOCIAL. Ús de criteris d’igualtat d’oportunitats i de no-discriminació en la CONTRACTACIÓ de PERSONES DEL BARRI amb dificultat d’inserció laboral.


I EL BENEFICIS ECONÒMICS QUINS SÓN?

Com Xarxa Laboral del Gòtic destaquem els següents beneficis entre les empreses i comerços al territori relacionats amb la contractació de les persones del barri amb criteri de responsabilitat social empresarial.

  • Facilita el posicionament i diferenciació de marca respecte de la competència.
  • Permet la captació i fidelització de la clientela del barri.
  • Enforteix l'arrelament de l’empresa al territori.
  • Millora les relacions amb la comunitat local.
  • Millora la relació amb agents públics i entitats socials del barri que poden afavorir el teu desenvolupament al territori.
  • Contribueix al creixement i desenvolupament del territori.
  • Identifica nous mercats i noves idees de negoci, atesa la participació activa amb la comunitat.
  • Disminueix el risc de conflictes amb els diferents grups d’interès.
  • Afavoreix l’adaptació a futures regulacions.
  • Fomenta una cultura empresarial pròpia amb la conseqüent millora de la productivitat i eficiència del personal

LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DE LA XARXA LABORAL DEL GÓTIC ET BENEFICIA. PENSA-T’HO!

MILLORA DE LA IMATGE DE L’EMPRESA AL TERRITORI.

ACONSEGUEIX EL LOGOTIPUS IDENTIFICATIU DE LA XARXA

logo_Xarxa_256