Fundació de l’Esperança

Missió


La Fundació és una entitat d'acció social directa de proximitat, amb un treball adreçat a persones d'alta vulnerabilitat que tenen l'esperança d'una vida més digna. És una institució innovadora que treballa en xarxa i que viu de ple la realitat d'un dels districtes més turístics, històrics i empobrits de la ciutat de Barcelona, com és Ciutat Vella. Ofereix atenció i recursos per cobrir les necessitats de les persones en situació de pobresa amb un objectiu clar: reforçar-ne l'autonomia per millorar la qualitat de vida a llarg termini.

 

Serveis oferts


Serveis oferts:Amb relació als usuaris:
1. Orientació i acompanyament laboral. És una entitat adherida al programa Incorpora de l’obra social “La Caixa”
2. Formació ocupacional
3. Espai de recerca de feina amb tècnics i voluntariat (sala club de feina, càpsules laborals)
4. Borsa de treball pròpia
5. Assessorament a emprenedors / Autoocupació
6. Programa específic per persones majors 45 anysamb formació

Amb relació a les empreses:
1. Intermediació laboral
2. Assessorament
3. Seguiment i suport
4. Formació a mida
5. Desenvolupament de polítiques de responsabilitat Social Corporativa (RSC)

Altres serveis:
1. Acollida, atenció i seguiment (actuacions en els àmbits personal i familiar amb relació a la feina, formació, salut, i l’habitatge), treballant en xarxa amb altres entitats publiques i privades.
2. Serveis educatius (maternoinfantil, infantil, suport escolar, adolescents i casals fora del calendari escolar.
3. Casa de Recés un centre residencial d’acollida temporal per a dones joves que es troben en situació d’alta vulnerabilitat

Perfil de la població atesa

Atenció universal · Sexe: tots Edats: totes